Η πρώτη μας επίσκεψη σε σχολείο πραγματοποιήθηκε σήμερα!

Σήμερα η ομάδα μας πήγε στο πρώτο σχολείο στο 
Mangwero

όπου τα παιδιά υποδέχθηκαν την αποστολή!

image
el Greek
X