Τα παιδιά μας τραγουδούν!

Κατά την επίσκεψη σε σχολεία τα παιδιά που συναντάμε μας υποδέχονται και μας τραγουδούν! 

Στο σχολείο Namwili  

el Greek
X