Τι διαφορά θα κάνει ΕΝΑ πλαστικό μπουκάλι; Λένε 7.500.000.000 άνθρωποι.

What difference is ONE bottle going to make? Says 7.500.000.000 people.
[GR- for EN see below]
Αλήθεια, πόσα μπουκάλια νερού αγοράζετε, ιδίως όταν ταξιδεύετε; Σε χώρες της Ασίας, μάλιστα, όπου δεν υπάρχει πόσιμο νερό στις βρύσες, το εμφιαλωμένο φαίνεται μονόδρομος. Είναι όντως έτσι;

Ας κάνουμε, λοιπόν, ένα πείραμα.
Η Κάλλι πίνει εμφιαλωμένο νερό.Η Κάλλι χρειάζεται περίπου 3 λίτρα νερό την ημέρα (6 μπουκαλάκια των 0,5 λίτρων). Αν συνεχίσει έτσι, η Κάλλι, φεύγοντας από την Ασία, θα έχει αφήσει πίσω της περίπου 720 πλαστικά μπουκάλια! 

Ο Αλέξανδρος, από την άλλη, δεν αγοράζει κανένα μπουκάλι. Πώς βρίσκει νερό;! Στην Ταϊλάνδη, υπάρχουν παντού (ακόμα και στα χωριά), σταθμοί με φιλτραρισμένο νερό, όπου μπορείς να αγοράσεις το 1 λιτρο με 0,02 ευρώ! Στη Βιρμανία, πάλι, τα περισσότερα μαγαζιά, σταθμοί, καφετέριες, ναοί, έχουν ένα μεγάλο δοχείο εμφιαλωμένου νερού, με ένα ποτηράκι ακουμπισμένο πάνω του για να πιεις. Μια οργανωμένη υπηρεσία αναλαμβάνει να ξαναγεμίσει αυτά τα δοχεία με πολύ χαμηλό κόστος. Μέσα σε ένα μήνα, λοιπόν, ο Αλέξανδρος έχει προφυλάξει το περιβάλλον από τα  180 μπουκάλια νερού που θα είχε χρησιμοποιήσει, και κουβαλά 32 ευρώ περισσότερα από την Κάλλι, αρκετά για το μεσημεριανό φαγητό ενός ολόκληρου μήνα! Αν συνεχίσει έτσι, μέχρι το τέλος του ταξιδιού ο Αλέξανδρος θα έχει ξοδέψει περίπου 120 ευρώ λιγότερα από την Κάλλι, έχοντας απολαύσει τις ίδιες ακριβώς εμπειρίες.

Αν λοιπόν είναι δυνατό να μην αγοράζουμε εμφιαλωμένο εδώ, στη πηγή του μολυσμένου νερού, πόσο πιο εύκολο είναι στην Ευρώπη, με τις πηγές στα βουνά και το πόσιμο νερό στο σπίτι μας.
Έχοντας μαζί μου παγούρι αντί να αγοράζω απέξω, βάζοντας φίλτρο βρύσης αντί να καταφεύγω σε 6δες, δίνοντας νερό από το σπίτι στο παιδί μου αντί να παίρνει από το κυλικείο.. Μικρές αλλαγές που όμως κάνουν τη μεγάλη διαφορά!

(Περισσότερα για το νερό βρύσης σε σχέση με το εμφιαλωμένο μπορείτε να διαβάσετε εδώ:) http://www.enallaktikos.gr/ar35773el-oxi-sto-emfialwmeno-epistrofi-sto-nero-tis-vrysis-toy-manwli-mastoraki.html

[En]
Really, how many bottles of water do you buy, in particular when you are traveling? It is a fact that in Asian countries, where there is no drinking water in the water taps, the bottled water seems to be the only way solution. But is this true?
Let’s do a little experiment.
Kalli drinks bottled water.Kalli needs daily almost 3 litres (6 bottles of 0.5 litre each). If Kalli continues like this, leaving Asia, she will have left in all these beautiful Asian countries 720 plastic bottles! Only by her use!
Alexandros, one the other hand, doesn’t buy any bottle. And how he drinks water?!In Thailand, there are everywhere (even in the villages), spots with filtered water, where you can buy 1 litre by the price of 0.02 euros! In addition to that, in Myanmar, most of the shops, coffee shops, temples, national train and bus stations have a big container of bottled water, with a glass on top of it, offered to anyone who feels thirsty. A well organised service is responsible to refill these containers under a really low cost. Considering all that, just within a month, Alexandros has protected the environment from the 180 plastic bottles that he could had been used. Also his pocket has 32 more euros than Kalli’s pocket, which are enough for all of his lunches in a period of a month! If he continues like this, until the end of the trip Alexandros will have spent 120 euros less than Kalli, having enjoyed exactly the same experiences.

Therefore, if it’s possible not to buy bottled water here, in the source of the polluted water, how much easier is this in Europe, with the natural sources in the mountains and the drinkable water in our home water taps?
Having always with me my bottle instead of buying water, placing a filter in my water tap instead of buying the 6-plastic-bottle-packages, giving water to my child instead of letting him/her to buy it from the school shop.. All these small actions are the ones to make the big difference!
Thank you for your kind support:Optika Mati Mati | Πετάλι Procycling | Geo Pharmacy | Παναγιωτης Παπαπαναγιωτου

el Greek
X