Το ταξίδι μέχρι τωρα

Σήμερα είναι η 10η μέρα στο δρόμο και οι ποδηλάτες μας έχουν διανύσει 349 χιλιόμετρα! 

Έχουν δώσει γραφική ύλη σε 1.500 παιδιά, σε 5 σχολεία:

1) Magwero Primary School 

2) Chivara Primary School 

3) Namwiri Primary School 

4) Mnkhamanga Primary School 

5) Katalima Primary School 

Το ταξίδι συνεχίζεται, ο δρόμος και τα υπόλοιπα σχολεία τους περιμένουν!

el Greek
X