Τυποκρέτα

Μόλις πήραμε χορηγία 1000 φυλλάδια για το Spin the Wheel από την Τυποκρέτα, τα οποία θα προσφερθούν το 5ήμερο του Kids Bazaar 20-24/12/16 στο Πολιτιστικό
Κέντρο Ηρακλείου! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που στηρίζετε το
εγχείρημά μας!
http://www.kazanakis.gr/

el Greek
X