Μάριος Ρουμελιώτης

Μάριος Ρουμελιώτης

Εργαζόμενος ΔΕΗ
Brief info

Καθώς εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η υψηλότερη εκτίμηση δεν είναι να λέμε λέξεις, αλλά να τις ζούμε.

el Greek
X